Historia rodziny Obst w zarysie

Wojciech Obst - protoplasta rodu Obst.
Wojciech Obst  jest prawdopodobnie jednym z pierwszych Obstów, którzy osiedlili się w okolicach Opalenicy. Dlaczego „jednym z"? W tym samym czasie na tym terenie pojawił się także Jerzy Obst.  Niestety na dzień dzisiejszy trudno określić, jakie istniało pokrewieństwo między nimi. Póki, co wiadomo, że osiedlili się w połowie XVIII w.  wraz z przybyciem na ten teren kolonistów olęderskich.
Wracając jednak do Wojciecha Obsta,  na podstawie jego aktu zgonu wiemy, że urodził się ok. 1718 r., a zmarł w 1808 r. Skąd pochodził? To pytanie nadal pozostaje otwarte. Ożenił się z Barbarą Eich i miał z nią 3 dzieci (w oparciu o dane pochodzące od pana Bronisława Kaszkowiaka): Annę ur. 1755 r., Józefa ur. 1756 r. i Jana ur. 1761 r. To właśnie akt Chrztu Św. Anny stanowi pierwszą wzmiankę o rodzinie Obst w parafii opalenickiej. 


Inne potomstwo w swym opracowaniu podaje pan Reinhard Vogel,  bowiem oprócz Anny wspomina jeszcze o Joannie.  Co ciekawe, urodziła się w tym samym roku, co Jan.  Bliźnięta, czy błąd w odczycie imienia w dokumencie? Jest to pytanie, na które chciałabym znaleźć odpowiedź w pierwszej kolejności. Archiwum Państwowe w Poznaniu nie posiada niestety  dokumentów z tamtego okresu czasu, a więc czeka mnie wizyta w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Na dzień dzisiejszy trudno jest mi powiedzieć coś więcej na temat potomstwa Wojciecha. Posiadam informacje tylko o jednym z jego dzieci – Józefie, który był moim praprapradziadkiem.

Józef Obst  urodził się w 1756. W 1799 r. poślubił Katarzynę Vogel, z którą miał 8 dzieci. Zmarł w 1826 r. 


Jego potomstwo:

Justyna Obst urodziła się w 1805 roku. W 1831 roku poślubiła Szymona Chojnackiego.  W 1843 roku urodziła syna Wincentego.
Marianna Obst urodziła się w 1806 roku.
Julianna Obst urodziła się w 1808 roku. W 1833 roku poślubiła Józefa Lange. Mieli 2 córki: Mariannę i Weronikę.
Wawrzyn Obst urodził się w 1809 roku. Ożenił się z Weroniką Humm w 1840 roku. Mieli 5 dzieci: Franciszka,  Jana, Kazimierza, Annę i Józefa. Zmarł 18 lutego 1884 roku.
Jan Obst urodził się w 1812 roku.
Józefa Obst urodziła się w 1814 roku. W 1838 roku poślubiła Kazimierza Staszewskiego. Mieli jednego syna,  Józefa. Zmarła w 1886 roku.
Józef Obst urodził się 21.12.1817 roku.  Ożenił się z Weroniką Woyczewską w 1845 roku. Mieli 7 dzieci: Józefa, Annę, Jana, Antoniego, Agnieszkę, Wawrzyna i Amelię. Zmarł 24 marca 1902 roku.
Jan Obst urodził się 4 maja 1821 roku.


Jest to tylko zarys historii rodziny Obst. Cały czas pracuje nad całościowym opracowaniem. 

Osoby zainteresowane dokładniejszym poznaniem potomstwa Wojciecha Obsta zapraszam do zakładki "Genealogia", która jest na bieżąco uzupełniana.